Konzularne usluge ambasade Crne Gore u Briselu

I. UPIS  DJETETA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH I DOBIJANJE JMBG

Potrebna dokumenta:
1) Popunjen zahtjev
2) Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu - original
3) Izvod iz matične knjige vjenčanih (ako je dijete vanbračno zapisnik o priznavanju očinstva)
4a) Uvjerenje o državljanstvu oba roditelja – (kopije pasoša kada su oba roditelja CG državljani)
4b) U slučaju da je jedan od roditelja državljanin neke druge države (kopija pasoša te druge države i uvjerenje da dijete nije upisano u knjigu državljana te druge države – ako je dijete staro jedan do dva mjeseca može i uvjerenje izdato od Diplomatsko-konzularnog predstavništva te druge države da dijete nije upisano u njihovo državljanstvo)
5) Dokaz o regulisanom boravku u zemlji prijema  (kopija dozvole boravka)
6) Plaćena  konzularna taksa  u iznosu od 39,00 eura

 

II. PRIJAVA BRAKA

Potrebna dokumenta:
1) Zahtjev
2) Izvod iz matične knjige vjenčanih – međunarodni
3) Kopije CG pasoša – kopija uvjerenja o CG državljanstvu
4) Konzularna taksa u iznosu od  29,00/34,00 eura
 


III. IZDAVANJE RAZNIH POTVRDA

     A) O SLOBODNOM BRAČNOM STANJU
      Potrebna dokumenta:
1) Zahtjev
2) Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 3 mjeseca)
3) Ako je brak razveden – pravosnažna presuda
4) Uvjerenje nadležnog organa u CG, sa apostilom, da nema upisane činjenice braka u matičnom registru
5) Kopija pasoša
6) Konzularna taksa u iznosu od 21,00 euro
B) POTVRDA O OBIČAJIMA U BRAKU
     Potrebna dokumenta:
1) Zahtjev
2) Kopija pasoša
3) Konzularna taksa u iznosu od 21,00 euro
 

IV. DAVANJE PUNOMOĆJA I RAZNIH IZJAVA (OVJERA POTPISA)

Potrebna dokumenta:
1) Zahtjev
2) Pasoš na uvid i njegova kopija
3) Konzularna taksa – 31, 00 euro (ako punomoćje sastavlja i ovjerava Ambasada taksa iznosi 46,00 eura) – taksa za ovjeru svakog daljeg primjerka 15,00 eura

 

V. IZDAVANJE PUTNOG LISTA

     Potrebna dokumenta:
1) Popunjen zahtjev
2) Izvještaj policije o prijavi gubitka ili krađe pasoša
(ako je došlo do  oštećenja pasoša izjava o okolnostima prilikom kojih je došlo do oštećenja)
3) 2 fotografije
4) jedan lični dokumenat (lična karta, vozačka dozvola) ili uvjerenje o CG državljanstvu na osnovu čega se može utvrditi identitet podnosioca zahtjeva
5) za djecu – izvod iz matične knjige rođenih
6) dokaz o uplati konzularne takse – 28,00 eura

 

VI. PRIBAVLJANJE DOKUMENATA IZ CRNE GORE

Ambasada može da za crnogorske državljane koji borave na njenom konzularnom području pribaviti sljedeća dokumenta iz Crne Gore:
1) Izvod iz matične knjige rođenih
2) Izvod iz matične knjige vjenčanih
3) Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu
4) Uvjerenje da osoba nije kažnjavana

Potrebna dokumenata:
1) pisani zahtjev u zavisnosti od toga koji se dokumenat traži
2)  kopija pasoša
5) Uplata konzularne takse –  29,00/34,00 eura (po dokumentu)
U zahtjevu je potrebno je navesti tačno matično područje i opštinu iz koje se traži pribavljanje dokumenata. Poželjno je da se uz zahtjev dostavi i kopija starog izvoda iz matične knjige ili uvjerenja, ukoliko je podnosilac posjeduje.
Navedena dokumenta se mogu pribaviti i putem davanja punomoćja (to je brži i efikasniji način), ovjerenog od strane Ambasade, nekom licu u Crnoj Gori da ih za vaš račun i u vaše ime pribavi od nadležnog organa. 

 

VII. IZDAVANJE SPROVODNICE U SLUČAJU SMRTI

1. Popunjen zahtjev za izdavanje sprovodnice
2. Identifikacioni dokumenat  (važeći crnogorski pasoš; ukoliko preminula osoba nije posjedovala važeći  CG pasoš, potrebno je dostaviti uvjerenje o državljanstvu i još neki dokument sa slikom koji može poslužiti za identifikaciju (lična karta, vozačka dozvola,  pasoš čiji rok trajanja je istekao)
3. Dokaz o smrti  - izvještaj ljekara
4. Dozvola za iznošenje iz zemlje - dozvola nadležnih organa da se posmrtni ostaci mogu transportovati iz zemlje u kojoj je pokojnik preminuo)
5. Dokaz da je tijelo preminulog pripremljeno za transport - potvrda da su posmrtni ostaci pripremljeni za transport u skladu sa međunarodnim propisima i da je kovčeg obložen pocinkovanim limom (ukoliko posmrtni ostaci nisu kremirani), ili potvrda pogrebne kompanije o kremaciji (ukoliko je u pokojnik kremiran)
6. Konzularna taksa – 25,00 eura

 

VIII. DAVANJE NASLEDNIČKIH IZJAVA

1. O prihvatanju nasleđa
2. O odricanju od nasleđa
3. O prihvatanju i odricanju u korist nekog licaIX UTVRDJIVANJE DRŽAVLJANSTVA
X PROVJERA DRŽAVLJANSKOG STATUSTA
XI OTPUST IZ CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA
XII PRIJEM U CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO 

NAPOMENA:
AMBASADA NE IZDAJE NOVE CRNOGORSKE BIOMETRIJSKE PASOŠE.
PASOŠI SE IZDAJU U GENERALNOM KONZULATU CRNE GORE U FRANKFURTU ILI U  PODRUČNOJ JEDINICI MUP-A U U OPŠTINI U KOJOJ ZAINTERESOVANO LICE IMA PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE.

KONZULARNA TAKSE SE UPLACUJE NA TEKUĆi RAČUN AMBASADE:
IBAN:  BE 29363436861364
BIC: BBRUBEBB

(OBAVEZNO NAVESTI IME I ADRESU UPLATIOCA, KAO I SVRHU UPLATE (COMMUNICATION: npr. upis djeteta u MKR; putni list za Crnu Goru)

Ambassade du Montenegro
Adresse:
 Rue du Trône 117 1050 Brussel
Phone: + 32 2 705 28 51
Fax: + 32 2 726 01 55
E-mail: belgium@mfa.gov.me