Upravni odbor

Članovi upravnog odbora udruženja "Lëtzebuerg-Crna Gora" koji su izabrani na posljednjem zasijedanju skupštine udruženja 28. oktobra 2017. u gradu Esch-sur-Alzette u Luksemburgu:

 
 • Asad Ajdarpašić predsjednik, funkcioner u državnoj administraciji Velikog Vojvotstva Luksemburga;
 • Dr Christiane Kieffer potpredsjednik, medicinski direktor bolnice E.Bohler Kirchberg;
 • Bernadette Grosch sekretar;
 • Atif Ramdedovi? blagajnik;
 • Atif Kožar finasijski kontrolor;
 • Hilmo Kožar član odbora;
 • Mehmed Ramčilović član odbora;
 • Šemsudin Redžepagić član odbora;
 • Rafet Kožar član odbora;
 • Esad Muhović član odbora;
 
 • Halil Agović Predsjednik skupštine udruženja;

 

 • Pajazit Kozar- revizor, član udruženja, nije član odbora.
 • Ismet Muhović- počasni predsjednik, nije član odbora.
   

Upravni odbor se bira na mandat u trajanju od dvije godine.

Nova adresa udruženja : 20, rue Large, L-4204 Esch-sur-Alzette

Telefon: +352 691 612 500 / +352 661 610 720