Upravni odbor

?lanovi upravnog odbora udruženja "Lëtzebuerg-Crna Gora" koji su izabrani na posljednjem zasijedanju skupštine udruženja 28. oktobra 2017. u gradu Esch-sur-Alzette u Luksemburgu:

 
 • Asad Ajdarpaši? predsjednik, funkcioner u državnoj administraciji Velikog Vojvostva Luksemburga;
 • Dr Christiane Kieffer potpredsjednik, medicinski direktor bolnice E.Bohler Kirchberg;
 • Bernadette Grosch sekretar;
 • Atif Ramdedovi? blagajnik;
 • Atif Kožar finasijski kontrolor;
 • Hilmo Kožar ?lan odbora;
 • Mehmed Ram?ilovi? ?lan odbora;
 • Šemsudin Redžepagi? ?lan odbora;
 • Rafet Kožar ?lan odbora;
 • Esad Muhovi? ?lan odbora;
 
 • Halil Agovi? Predsjednik skupštine udruženja;

 

 • Pajazit Kozar- revizor, ?lan udruženja, nije ?lan odbora.
 • Ismet Muhovi?- po?asni predsjednik, nije ?lan odbora.
   

Upravni odbor se bira na mandat u trajanju od dvije godine.

Nova adresa udruzenja : 20, rue Large, L-4204 Esch-sur-Alzette

Telefon: +352 691 612 500 / +352 661 610 720