Važna poruka - Koronavirus Covid-19

24/03/2020

Za izdavanje vize, obnavljanje pasoša ili druge administrativne postupke, molimo kontaktirajte :
 
Crnogorsku ambasadu u Briselu, Belgija   
Rue du Trone 117
1050 Brisel, Belgija
TELEFON (+32) 2 705 28 51 (+32) 2 705 29 92
FAKS (+32) 2 726 01 55
EMAIL belgium@mfa.gov
 

Koronavirus Covid-19
 
Za trenutne propise u Luksemburgu ili Crnoj Gori, pogledajte veb stranice:
msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus
gouvernement.lu
vvv.gov.me
 
Za bilo kakve izmene / otkaze plana leta, morate kontaktirati dotičnu aviokompaniju ili turoperatora ili ambasadu.