ZA SR?ANA RO?ENOVI?A POMO? STIŽE IZ LUKSEMBURGA

23/02/2017

Udruženje Luksembourg-Crna Gora, na ?elu sa predsjednikom Ismetom Muhovi?em i generalnim sekretarom udruženja Fetijom Kala?, pokrenulo je akciju prikupljanja nov?ane pomo?i zdravstveno ugroženom Sr?anu Ro?enovi?u iz Podgorice.
Nov?ana pomo? je prijeko potrebna Sr?anu radi njegovog daljeg lije?enja.
Akciju prikupljanja sredstava pomogli su : Udruženje Luksembourg -Crna Gora,
Goran Vratnica iz Udruženja crnogorsko-belgijskog prijateljstva,
po?asni konzul Crne Gore u Luxemburgu Remzija Cami?,
Zavi?ajni klub ,,Bihor”
,,Bošnja?ko donatorski fond”
Victus market Adra market i nekoliko istaknutih privrednika porijeklom iz Crne Gore koji žive i rade u Luksemburgu.

Ovim putem ispred udruženja Luksemburg-Crna Gora generalni sekretar udruženja Fetija Kala? upu?uje svim donatorima zahvalnost na prikupljenim sredstvima.

Fetija Kala?