Tradicionalni susret EX-JU dijaspore

11/06/2016   Petanže, Luksemburg

Udruženje Luksemburg-Crna Gora, na ?elu sa presjednikom udruženja Ismetom MUHOVI?EM, organizuje 11. Juna 2016. godine tradicionalni susret EX-YU dijaspore na fudbalskom stadionu u Petanžu uz bogat muzi?ko-zabavni i sportski program.

U muzi?ko – zabavnom programu ?e nastupati poznati pjeva? narodne muzike Ferid AVDI?iz Bosne i Hercegovine, nova zvijezda iz Luksemburga Eldin-Eka DURAKOVI?  kao i Goran Vratnica iz Belgije. Naravno, neizbeježan je i nastup KUD « EVROPA » iz Luksemburga pod vo?stvom Rafeta KOŽARA.

Za sportski dio manifestacije predvi?en je DRUGI  MEMORIJALNI TURNIR U MALOM FUDBALU posve?en tragi?no nastradolom Mehu AGOVI?U iz Vrbice. O?ekuje se u?es?e velikog broja ekipa, sastavljenih od ljudi sa prostora bivše Jugoslavije kao i ekipa  sastavljenih od drugih stanovnika Luksemburga. Obezbije?ene su nagrade za pobjednike turnira, kao i prelazni pehar.

Organizatori skupa najavljuju veliku ponudu jela sa roštilja, jagnje?eg i tele?eg pe?enje ispod sa?a kao i raznovrsna ponuda pi?a a ?lanice udruženja «IZVOR» ?e kao i svake godine obogatiti ponudu sa tradicionalnim poslasticama – raznim pitama , mantijama i kahfom.

Pozivaju se ljudi sa prostora bivše Jugoslavije da sa svojim familijama do?u na fudbalski stadion u Petanže i budu dio lijepe i dobro organizovane manifestacije.

Svi su dobro došli. Ulaz za djecu je besplatana a za odrasle 10 eura.

Za vise informacija kontaktirati :

Ismet Muhovic, telefon broj :+352621400 036

Fetija Kalac,telefon broj:+352691111107

Fetija Kala?

Dana 11 juna 2016