Rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji sa iseljeništvom

10/12/2017

Dana 10. decembra 2017. sa početkom u 14 časova održana je u sali "Vereinhaus", u gradiću Tetange u Luksemburgu, rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji sa iseljeništvom.
Raspravi su prisustvovali direktor Uprave za dijasporu g. Predrag Mitrović, Njegova ekselencija ambasador Crne Gore u Briselu g. Vladimir Radulović, Ministar savjetnik u ambasadi g. Predrag Stamatović, počasni konzul g. Remzija Camić, potpredsjednik Savjeta za sradnju sa iseljenicima
g. Edin Latić, predstavnici brojnih udruženja iz Luksemburga i Holandije, kao i brojni građani Crne Gore koji žive i rade u Velikom Vojvotstvu.
U dinamičnoj, ali korektnoj diskusiji, učestvovao je veliki broj prisutnih građana, koji su iznosili svoje sugestije na tekst Zakona i Nacrta zakona i postavljali pitanja s tim u vezi.
Najviše polemike bilo je oko naziva zakona. Neki učesnici u raspravi izrazili su protivljenje pojmu "iseljenik", smatrajući ga nepodesnim, dok su pojam "dijaspora" smatrali prihvatljivijim. Po mišljenju istih, pojam iseljenik označava pojedinca koji se iselio iz svoje matične države, gubeći na taj način neka od svojih prava, kao npr. pravo na eventualni povratak u Crnu Goru. Predsjednik udruženja Letzebuerg-Crna Gora iznio je svoje viđenje stvari. G. Asad Ajdarpašić je, ističući mogućnost da pojam "iseljenik" i pojam" dijaspora", sa lingvističkog aspekta imaju isto značenje, predložio kompromisno rješenje koje bi glasilo " iseljeništvo i dijaspora". Iako su se ambasador Radulović i Ajdarpašić složili oko definicije pojma "dijaspora", ( termin dijaspora odnosi se na rasijanje Jevreja koji, u početnom periodu nastajanja hrišćanstva, nijesu imali svoju matičnu državu, već su bili rasuti po svijetu), predsjednik udruženja Letzebuerg-Crna Gora je mišljenja da treba uzeti u obzir i stav onih na koje se ovaj  zakon odnosi, tj. iseljenika, koji termin dijaspora prihvataju kao njima bliži i prihvatljiviji. Ako, međutim, sami iseljenici preferiraju da budu dijaspora,potrebno je naći kompromisno rješenje, ono kojim će biti zadovoljni i predlagači i oni na koje se zakon odnosi, tj. u nazivu zakona upotrijebiti "iseljenici i dijaspora". G.Stamatović je mišljenja da tekst zakona obuhvata sve one koji žive van teritorije svoje države i da su pravno gledano dva gore pomenuta pojma potpuno ista, tj. da "iseljenik" ima ista prava u svojoj matičnoj državi kao i onaj koji za sebe kaže da je iz dijsapore.
U raspravi su učestvovali i gosti iz Holandije, koji su, između ostalog, imali premjedbe na način izbora članova savjeta za iseljenike, kao i na broj predstavnika iz pojedinih zemalja. Istu primjedbu iznio je i g.Alija Sijarić.  Nakon rasprave ambasador Radulović je izrazio zadovoljstvo iznesenim sugestijama i tokom diskusije, smatrajući da je bilo korisnih prijedloga.