PREDSJEDNIK SKUPSTINE CG IVAN BRAJOVIC TOKOM BORAVKA U LUKSEMBURGU

14/12/2016

Predsjednik Skupstine CG Ivan Brajovic, tokom boravka u Luksemburgu, razgovarao je sa predstavnicima dijaspore Crne Gore u gradu Dudelanzu.

Sastanku su uz pocasnog konzula Remziju Camica i ambasadora Vladana Radulovica , prisustvovali predstavnici vise udruzenja dijaspore , ciji clanovi zive i rade na ovom podrucju.

Predstavnici najstarijeg udruzenja Luksemburg-Crna Gora, Atif Ramdedovic, Hilmo Kozar  i Fetija Kalac, generalna sekretarka udruzenja,koja je u odsustvu predsjednika Ismeta Muhovic, cestitala Brajovicu novu funkciju predsjednika Parlamenta CG kao i ratifikaciju sporazuma za pristup Crne Gore NATOu, u Parlamentu Luksemburga, upoznala je predsjednika crnogorskog parlamenta o aktivnostima udruzenja Luksemburg-Crna Gora kao i mogucim daljim planovima .

O svojim aktivnostima na povezivanju dijaspore i domovine govorili su i predsjednik udruzenja Kooperacija Liksemburg-Montenegro Alija Sijaric i Senad Hajderpasic, predsjednik Zavicajnog kluba ,,BIHOR,, Esko Halilovic, zatim Remzija Hajderpasic i Raif Adrovic.

Na skupu je Enver Korac predstavio  Bosnjacki donatorski fond,a prisustvovao je i jedan broj istaknutih poslovni ljudi  .

Predsjednik Parlamenta, Ivan Brajovic  upoznao je prisutne o znacaju ratifikacije sporazuma za pristup CG NATO u, o politickoj i ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori kao i o znacaju dijaspore sa posebnim osvrtom na mogucih ulaganja u projekte  u Crnoj Gori koji bi bili u obostranom interesu.

Predstavnici dijaspore gostima su postavljali brojna pitanja , posebno su ih  interesovala  ulaganja u opstinu Petnjica, jer je najbrojnija dijaspora sa podrucja Petnjice na podrucju Luksemburga, stoji pored ostalog u saopstenju sekretake udruzenja Luksemburg -Crna Gora, Fetije Kalac.

Fetija Kala?
14 decembar 2016.godine