Povodom priprema obeljezavanja Dana nezavisnosti Crne-Gore u Luksemburgu

20/04/2016   Luksemburg

Povodom priprema obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore veliki broj doseljenika iz Crne Gore u Luksemburg, okupljeni oko ?etiri udruženja: Crna Gora-Luksemburg, ZK BIHOR Bošnja?ko donatorski fond i Cooperacija Luksemburg – Crna Gora ve? danima su u intezivnim pripremama za obilježavanje Desetogodišnjice obnove nezavisnosti svoje domovine Crne Gore. Na prvom sastanku u ovom sastavu, održanom 4. maja u prostorijama udruženja Crna Gora – Luksemburg, u gradu Dudelanžu – predstavnici ovih udruženja na ?elu sa predsjednikom Organizacionog odbora – konzulom Crne Gore u LuksemburguRemzijom Cami?em, Fetija Kala? u ime udruženja Crna Gora – Luksemburg, Hamdija Rastoder u ime ZK Bihor, Rahim Skenderovi? u ime Bošnja?ko demokratskog fonda i Alija Sijari? u ime Cooperacija Luksemburg – Crna Gora – dogovorili su modalitete organicacije i samog obilježavanja jednog od najzna?ajnijih datuma u novijoj istoriji Crne Gore koje ?e se održati 21. maja u gradu Šifelanžu na adresi – HALL POLYVALENT rue Denis NETGEN L-3858 SCHIFFLANGE.

“Nezavisnost Crne Gore jeste ?in najvišeg poštovanja i ovome datumu valja uvijek i iznova pristupat sa posebnom ozbiljnoš?u i senzibilitetom. Od dana proglašenja nezavisnosti mi imamo jednu sasvim novu Crnu Goru u kojoj se poštuju ljudaska prava i prava manjina i mi ho?emo takvu državu kao svoju maticu”,  zaklju?eno je na samom po?etku ovog radnog sastanka, te poru?eno da mi nemamo rezervnu domovinu i da se ne trebamo pitati – šta je Crna Gora u?inila za nas – ve? šta mi možemo u?initi za Crnu Goru.

Utvr?en je okviran plan scenarija i postignut jasan dogovor, te podijeljena konkretne odgovornosti i zaduženja. ?lanovi Organizacionog odbora ubije?eni su da ?e ovo biti istinski državni praznik, a o?ekuje se prisustvo ambasadora Crne Gore u Briselu, Vladimira Radulovi?a sa saradnicima, direktora Centra za iseljeništvo Crne GorePredraga Mitrovi?a, kao i mnogih uglednih gra?ani porijeklom iz Crne Gore koji žive i rade u Luksemburgu i zemljama u okruženju.

O?ekuje se prisustvo zvani?nika iz nekoliko opština sa juga Luksemburga. Goste ?e zavbavljati dvoje poznatih estradnih zvijezda iz Crne Gore Ema ?ivovi? i Zdravko ?uranovi?, te KUD „Evropa“. Osim toga, po prvi put ?e se predstavit guslar Fako Li?inakoji ?e za ovu priliku otpjevati jednu od poznatih bošnja?ko-crnogorskih narodnih pjesama. Bi?e prigodnih obra?anja i recitacija, a sve u slavu Crne Gore i njene nezavisnosti. Važno je napomenuti da je ovo bio još jedan uspješan sastanak prvog konzula Crne Gore u Luksemburgu Remzije Cami?a sa udruženjima ?iji ?lanovi dolaze iz Crne Gore, ili vode porijeklo sa njenih prostora.

Fetija Kala?
Datum 20 april 2016 godine