DRUGI MEMORIALNI TURNIR U MALOME FUDBALU POSVE?EN MEHU AGOVICU

11/06/2016

Za sportski dio manifestacije predvi?en je DRUGI  MEMORIJALNI TURNIR U MALOM FUDBALU posve?en tragi?no nastradolom Mehu AGOVI?U iz Vrbice. O?ekuje se u?es?e velikog broja ekipa, sastavljenih od ljudi sa prostora bivše Jugoslavije kao i ekipa  sastavljenih od drugih stanovnika Luksemburga. Obezbije?ene su nagrade za pobjednike turnira, kao i prelazni pehar.

Organizatori skupa najavljuju veliku ponudu jela sa roštilja, jagnje?eg i tele?eg pe?enje ispod sa?a kao i raznovrsna ponuda pi?a a ?lanice udruženja «IZVOR» ?e kao i svake godine obogatiti ponudu sa tradicionalnim poslasticama – raznim pitama , mantijama i kahfom.

Pozivaju se ljudi sa prostora bivše Jugoslavije da sa svojim familijama do?u na fudbalski stadion u Petanže i budu dio lijepe i dobro organizovane manifestacije.Fetija Kala?
Dana 11 juna 2016 godine.