DIREKTOR UPRAVE ZA DIJASPORU U POSJETI LUKSEMBURGU

06/06/2015

Dana 06. juna 2015. godine direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrovi? prisustvovao je manifestaciji “Dani dijaspore” u organizaciji udruženja Crna Gora- Luksemburg.

Mitrovi? je ovu priliku iskoristio da se sastane sa predstavnicima brojnih iseljeni?kih udruženja koja okupljanju iseljenike porijeklom iz Crne Gore. Razgovarano je o trenutnim aktivnostima tamošnjih udruženja, te potrebama i zahtjevima naših ljudi  koji žive u Luksemburgu. Mitrovi? je ovom prilikom informisao prisutne o važnim aktivnostima koje Uprava za dijasporu sprovodi u cilju unapre?enja odnosa Crne Gore i njenog iseljeništva.

U tom smislu, bilo je rije?i o Zakonu o saradnji Crne Gore sa iseljenicima koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, kao i o Strategiji saradnje Crne Gore sa iseljenicima za naredni ?etvorogodišnji period. U nastavku razgovora, podsjetio je na ulogu Uprave za dijasporu kao glavne spone izme?u matice i njenog iseljeništva, te na njenu spremnost da sve zahtjeve iseljenika podrži u granicama svojih mogu?nosti.

Manifestaciji je prisustvovao i generalni konzul Crne Gore u Frankfurtu g. Željko Stamatovi?.

U okviru manifestacije održan je i prvi memorijalni turnir u malom fudbalzu “Meho Agovi?”, u kojem je u?estvovalo osam ekipa sa prostora bivše Jugoslavije. Nakon turnira, održana je revijalna utakmica izme?u ekipa bivše Jugoslavije i Crne Gore.

U muzi?kom dijelu manifestacije u?estvovali su Zlaja bend, Mujo Isanovi?, Goran Vratnica, Ema ?ivovi? i folklorni ansambl KUD “Evropa”. Ovogodišnji program manifestacije vodila je g?a Fetija Kala?.