DIREKTOR UPRAVE PREDEAG MITROVI? PRISUSTVOVAO KOMEMORATIVNOM SKUPU POVODOM GODISNJOCE GENOCIDA U SREBRENICI

18/06/2016

Komemorativni skup povodom godišnjice genocida u Srebrenici,??održan 18.06.2016.god u Luksemburgu.?Organizator i doma?in skupa je bio "Odbor za obilježavanje 11.jula"?U ?ijoj organizaciji se ovaj skup održava vec osma godina za redom. Skupu su po prvi put prisustvovali predstavnici države Crne Gore, direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrovi?, Generalni konzul Crne Gore u Frankfurtu, Branislav Karadži?, - i ispred crnogorske dijaspore iz Njema?ke, predsjednica našeg udruženja i generalni sekretar SCANj Emira M. Li?ina i generalni sekretar našeg udruženja Nermin Li?ina.??Posebnu zahvalnost dugujemo ?lanu odbora gospo?i Fetiji Kala?, predsjedniku Jasminu Sinanovi?u, jednom od osniva?a pomenutog Odbora gospodinu Mugdinu Halilovi?u, kao i svim ?lanovima Odbora.??Savez Crnogorskih Asocijacija Njema?ke