AMBASADOR RADULOVI? U POSJETI LUKSEMBURGU

03/11/2016

U nedavnoj posjeti dijaspori Crne Gore u Luksemburgu Njegova ekselencija Ambasador Crne Gore u zemljama Beneluksa -gospodin Vladimir Radulovi? i prvi srekretar Milena Šofranac bili su u jednodnevnoj posjeti gdje su sa Po?asnim konzulom Remzijom Cami?em , i prestavnicima iz par udruzenja razgovarli o aktuelnoj situaciji u Luksemburgu vezano za iseljenike i iseljeni?ka udruženja Crne Gore u Velikom Vojvodstvu Luksemburg. 
Na sastanku je konstatovana dobra saradnja me?u udruženjima i naglašeno da je neophodno konstantno raditi na uvezivanju naših gra?ana, njihovom što kvalitetnijon integracijom, te izgradnji što ?vrš?ih mostova na relaciji Crne Gora – Luksemburg.
Sastanku su prisustvovali pored Po?asnog konzula Cami?a predstavnici udruženja: Ismet Muhovi? ispred udruženja „Luksemburg-Crna Gora“, Esko Halilovi? ispred ZK „Bihor“, Alija Sijari? ispred udruženja „Kooperacija Crna Gora – Luksemburg“. 
Sastanak je prošao u prijateljskoj atmosferi i nastavljeno uz zajednicki rucak.... te je na kraju zaklju?eno da udruženja što skorije prijave svoje programe rada za narednu godinu, kako bi i Crna Gora kao mati?na država participirala u odre?enim programima.
Obavijestila je , Fetija Kala?, generalni sekretar udruženja „Luksemburg – Crna Gora“


Dana 3 novembra 2016. godine