„Konzularni dani“ u Luksemburgu

31/05/2012   Dudelange

AMBASADA CRNE GORE U KRALJEVINI BELGIJI
Avenue Louise 181, 1050 Brisel
Tel: +32 2 705 28 51; Fax: +32 2 726 01 55
Email: ambassadedumontenegro@skynet.be

O B A V J E Š T E N J E

Ambasada Crne Gore u Belgiji ce, saglasno vec uspostavljenoj praksi,  u subotu 16. juna 2012. godine,  održati „konzularne dane“ u Luksemburgu, u prostorijama opštine Dudelange, 2 Rue Karl Marx, L-3521 Dudelange,  u periodu od 13,00 do 17,00 casova.

Predstavnici Ambasade ce uobicajeno primati administrativne zahtjeve crnogorskih državljana (za upis djece u maticne registre rodenih i registre državljana, leglizaciju, državljanski status, pribavljanje dokumenata iz Crne Gore, izdavanje raznih potvrda i druge zahtjeve u vezi sa gradanskim stanjem) i davati odgovarajuce informacije o administrativnim procedurama u Crnoj Gori.

Mole se svi zainteresovani gradani da se  prethodno obrate Ambasadi Crne Gore u Briselu, na:

Tel:                       0032 (0)2 705 28 51
Fax :                     0032 (0)2 726 01 55
e-mail :   ambassadedumontenegro@skynet.be
            
kako bi  dobili  odgovarajuci termin za prijem.  Zainteresovani gradani se takode mole da u komunikaciji sa Ambasadom naznace koju vrstu konzularne usluge žele kako bi dobili precizne informacije o dokumentima potrebnim pri predavanju zahtjeva.  Informacije o potrebnim dokumentima i konzulranim taksama se takode mogu naci na veb sajtu www.montengro.lu.