Odsutan sam na dan izbora.... Glasam putem pošte do 15. maja!!

30/03/2023

....Odsutan sam na dan izbora....
Glasam putem pošte
do 15. maja!!....


 Zahtjev opštini sa naznakom adrese na koju se mora poslati saziv sa glasačkim listićem (poštansko sanduče sa obaveznim imenom

 Adresa u Luksemburgu: zahtjev se podnosi najkasnije 25 dana prije izbora

 Adresa u inostranstvu: zahtjev se podnosi najkasnije 40 dana prije izbora