Javna rasprava o po?etnoj verziji Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima

30.11.2017

Javna rasprava o po?etnoj verziji Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima održati u nedelju 10. decembra 2017. godine, sa po?etkom u 14:00h, na adresi: Veräinshaus 47, rue Principale, L-3770 Tétange.

 

Javnoj raspravi ?e, osim direktora Uprave za dijasporu mr Predraga Mitrovi?a, ?lana Odbora za me?unarodne odnose i iseljenike u Skupštini CG Ervina Ibrahimovi?a i II sekretara u Upravi za dijasporu Milice Radoji?i?, prisustvovati i predstavnici Ambasade Crne Gore u Belgiji.