Veliki praznik Crnogoraca u Šiflangu

19.05.2018, 19h00, Schifflange Halle Polyvalante Rue Denis Netgen

Veliki praznik Crnogoraca u Šiflangu
Subota, 19. maja 2018. od 19 časova Hall Polyvalentrue Denis Netgen

besplatan ulaz

Na programu:
Tradicionalne plesove, muzika, roštilj, .... i dobro raspoloženje